Projekce naší firmy se stejně jako realizace, zaměřuje na veřejné, občanské i průmyslové objekty. Našimi nejčastějšími zákazníky jsou právě samotná města, ale také fyzické osoby.

Naše projekce již několikrát úspěšně připravila i zcela odlišné projekty, včetně rekonstrukce historických objektů, novostaveb administrativních budov apod.

Předností naší firmy je možnost zajistit zákazníkovi komplexní dodávku stavby, počínaje úvodní studií přes komplexní zajištění inženýrských činností, přípravu výběrového řízení, až po samotnou realizaci stavby, včetně kolaudace objektu.

Všichni vedoucí projektů jsou autorizovaní inženýři v oboru pozemní stavby.